In de nieuwe Prinses Elisabethzone zullen windmolenparken worden aangelegd grotendeels nabij en in beschermd natuurgebied. Het heien van de palen voor de windmolens veroorzaakt zeer sterke geluidsgolven onder water tot rond 200dB die onder meer leiden tot schade bij vissen en gehoorschade bij zeezoogdieren. België neemt reeds maatregelen om de milieu-impact van het heien te beperken, maar door de toenemende omvang van de windmolens en de gevoelige locatie van het nieuwe windmolenpark, kan het nodig zijn om de beschermende maatregelen bij het heien uit te breiden. Innovatieve technologieën die in het buitenland worden ontwikkeld en reeds toegepast, laten ook toe om de geluidsoverlast aanzienlijk te beperken.

Verstoring van het leefmilieu

Yngvild Ingels verduidelijkt: “De N-VA is een milieubewuste partij. Voor ons is het belangrijk dat nieuwe windmolens worden geplaatst met minder verstoring van het leefmilieu, zeker wanneer het gaat om de bescherming van sterk bedreigde diersoorten in onze wateren zoals de bruinvis.” Daarom betreuren we dat de regering niet ingaat op onze vraag tot een duidelijker engagement om bijkomende maatregelen te onderzoeken en te nemen om het marien milieu en bedreigde soorten zoals de bruinvis beter te beschermen.

Maximaal respect voor marien leefmilieu

De N-VA is voorstander van offshore windenergie. De uitbreiding tot 4 GW offshore windenergie tegen 2030 met de nieuwe windmolenzone en het feit dat dit aan marktconforme prijzen dient te gebeuren is beslist in de vorige legislatuur met N-VA. Bert Wollants “Door hernieuwbare energie te combineren met een verlenging van onze twee van zeven jongste kerncentrales, kunnen we gaan voor elektriciteit zonder uitstoot, en verkleint de nood aan nieuwe gascentrales.” Maar dat moet voor ons wel met maximaal respect voor het marien leefmilieu.