Parlementair werk

In het parlement tracht ik rond de thema's energie, leefmilieu en luchtvaart kritische vragen te stellen en oplossingen te formuleren. Soms onder de vorm van resoluties op andere momenten als wetsvoorstellen. Een overzicht van deze initiatieven kan u terugvinden op de website van de kamer waar al deze zaken werden opgelijst.

Parlementair werk - legislatuur 2014-nu
Parlementair werk - legislatuur 2010-2014

 

 

Recente vragen

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B120-8-2080-2022202321831

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B121-11-0228-2022202321831

Flop UK offshore wind tender.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie
55-B122-13-0332-2022202321830

Verbod beeldopnames nucleaire sites.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B120-12-2049-2022202321599

Verhoogd toezicht kerncentrale Tihange.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B120-12-2050-2022202321600

Nationaal Energie- en Klimaatplan. - Opvullen gap in federale bijdrage na afspringen fiscale hervorming.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B120-11-0224-2022202321582

Ambitie om 3 MWp zonnepanelen te installeren in 2023.

van Bert Wollants (06147) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B120-17-0548-2022202321544

Nucleaire alliantie. - Gelijke behandeling.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Energie
55-B117-13-0317-2022202321224

Normen verwarmingstoestellen.

van Bert Wollants (06147) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B116-11-0209-2022202320858

Uitvoering vonnis 30 mei 2018.

van Bert Wollants (06147) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B115-4-1653-2022202320603