Nucleaire energie stimuleren is nochtans belangrijker dan ooit: netwerkbeheerder Elia voorspelde namelijk al een stijging van het elektriciteitsverbruik met meer dan 60 procent of 50 miljard kWh in het komend decennium. Dat terwijl de regering-De Croo alle kerncentrales gesloten wil hebben in 2035. In 2022 werd zowat 42 TWh opgewerkt met kerncentrales en dus zullen we meer dan 90 TWh op een andere manier moeten gaan opwekken, dat is meer dan ons totale verbruik nu. “Meer investeren in onze kerncentrales en in de bouw van nieuwe reactoren is van uiterst belang om onze toekomstige energiebevoorrading te verzekeren. Maar de politieke moed bij de regering-De Croo ontbreekt.” 

Ruime meerderheid

Wie de cijfers doorploegt, ziet een ruime meerderheid om meer nucleaire eenheden te bouwen, meer kerncentrales te verlengen en dat voor een langere duur. “Dat staat in schril contrast met de beperkte inspanningen van de regering-De Croo die het houdt bij een verlenging van de bestaande kerncentrales met slechts tien jaar”, legt Wollants uit.  Doel 3 en Tihange 2 sloten ondertussen al de deuren. 

Te strenge voorwaarden voor kleine modulaire reactoren

Ook de komst van kleine modulaire reactoren is en blijft een pijnpunt binnen de regering-De Croo, ondanks de communicatie van de afgelopen week over de mogelijke bouw van een commerciële modulaire reactor. “Terwijl landen zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vandaag voluit de keuze maken voor nieuwe reactoren, legt onze minister van Energie een reeks strenge voorwaarden op die de bouw voornamelijk uitstellen tot 2040-2045.” 

Nieuwe reactor bouwen? Nog steeds wettelijk verboden

Daarbij komt dat dat nieuwe reactoren bouwen nog steeds wettelijk verboden is. Daarom tracht de N-VA al jaren om dat artikel te schrappen uit de Wet op De Kernuitstap. “Ons voorstel ligt al op tafel sinds eind 2021 en daarnaast zijn er nog vijf andere voorstel vanuit de meerderheid (Open Vld, cd&v, MR) én de oppositie. Maar tien commissievergaderingen en twee sets hoorzittingen later blijft de koudwatervrees bij de meerderheidspartijen groot. Elke truuk in het boek werd bovengehaald om het parlementaire proces te verlammen. Waarom? Uit angst om coalitiepartner Ecolo-Groen te schofferen en de regering-De Croo op te blazen.” 

Wisselmeerderheid

Wollants hoopt dat deze cijfers eindelijk de ogen openen in de Vivaldi-coalitie: “Onze burgers geven hier een zeer duidelijk signaal: zet maximaal in op kernenergie. Het is dan ook onacceptabel dat de regering-De Croo onze toekomst blijft hypothekeren uit angst om postjes te verliezen. Wij laten deze strijd niet los en bieden nog steeds een wisselmeerderheid aan voor de meerderheidspartijen die wél het licht zien.” 

 

Onderwerpen