Wollants trekt aan de alarmbel

De bevoorradingszekerheid en het dossier van de nieuwe subsidies voor gascentrales houden de energiepolitiek al maanden bezig. De miljardenfactuur die deze subsidies dreigen toe te voegen aan de elektriciteitsrekening van burgers en bedrijven verhit al langer de gemoederen. N-VA-Kamerlid Bert Wollants trok keer op keer aan de alarmbel. Door stevig maar constructief oppositiewerk van Wollants en collega-parlementsleden wordt die factuur nu definitief afgewend. 

Parlement neemt controle in handen

Mede onder impuls van Bert Wollants stelt het parlement harde eisen om burgers en bedrijven te beschermen: geen verhoging van de energiefactuur, maar wel betrokkenheid van het parlement bij elke stap; kostenreductie door een aantal gerichte maatregelen in het capaciteitsmechanisme en een opdracht met duidelijke deadline aan de federale regering om met concrete voorstellen naar het parlement. “Het parlement neemt de controle in handen en hanteert een strikte deadline waar deze en volgende regeringen zich aan moeten houden”, zegt Kamerlid Wollants.

Kostenbeperking een absolute noodzaak

Voor het N-VA-Kamerlid was kostenbeperking absoluut noodzakelijk. Het parlement volgt hem daar nu in. Zo komen er duidelijke prijslimieten, extra mogelijkheden voor vraagbeheer, nieuwe kostenramingen en maatregelen om extra concurrentie mogelijk te maken. Voor de N-VA zijn er absoluut nog mogelijkheden op dat vlak. “Kerncentrales langer openhouden blijft een perfecte piste om de gegarandeerde daling van de factuur te realiseren, maar ik kijk zeker uit naar de voorstellen die de regering hier voor eind van het jaar moet en zal doen”, klinkt het strijdvaardig bij Wollants.

Onderwerpen