Gezwalp

Een evenwichtsoefening die de federale regering al een lange tijd zoet houdt. Het eerste energieakkoord kwam er met behoorlijk wat gezwalp, en de Oekraïnecrisis maakt het koord alleen nog maar slapper. Gisteren kwam ze dan opnieuw en triomfantelijk met een tweede pakket aan maatregelen, dat bestond uit enkele kruimels in plaats van de politieke daadkracht die onze bevolking nu nodig heeft.

Zo presenteerde men met trots een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent. Dat houdt een bedrag in van slechts 89 euro bruto op gas van april tot september, en slechts 114 euro bruto op elektriciteit van maart tot september. Deze maatregel komt veel te laat, want de torenhoge facturen van de winterperiode werden nu eenmaal al afbetaald.  Allesbehalve een trofee te noemen dus, zeker als je weet dat dat bedrag netjes terug opgehaald wordt door de regering via de loonindexatie.

Scheeftrekking

Een ander frappant element was de stookoliepremie van 200 euro. Rekening houdend met het feit dat zowat 70 procent van de Vlamingen verwarmt met aardgas en 52 procent van de Walen met mazout, kan je spreken van een behoorlijke scheeftrekking ten nadele van de Vlaamse belastingbetaler.

Vlaanderen kiest ondertussen voor langetermijnmaatregelen zoals een stevige budgetverhoging voor renovatie, isolatie, warmtepompen en hernieuwbare energie tot 658 miljoen euro, terwijl de federale regering voor miniem en tijdelijk kiest. Een gemiste kans die het beschuldigende vingertje naar de Vlaamse Regering hypocriet doet overkomen. Daarbij komt ook nog eens dat de federale regering de mond vol heeft van offshore windturbines, maar nog niets concreet realiseerde. Tot op heden tekent men enkel akkoorden en maakt men wat studies op. Een uitbreiding van de offshore energieproductie zal er echter de eerste vijf jaar niet zijn.

Is dit echt de grote financiële opluchting voor de bevolking? Nauwelijks! Dit is vooral communicatie waarmee men hoopt een goede beurt te maken voor hét hete hangijzer van deze legislatuur aan bod komt: de kernuitstap. Want die impliceert meer aardgas, hogere energieprijzen en nog meer belastinggeld om gascentrales te bouwen.

Van heroïsche communicatie naar bedeesd gefluister

Alsof dat voor de oorlog in Oekraïne al geen problematisch gegeven was, werd de regering na de inval van Poetin met haar neus op de feiten gedrukt; dat energie-afhankelijkheid van dictatoriale regimes misschien niet het beste toekomstplan zou zijn voor onze bevoorrading. De steevaste heroïsche communicatie van minister Van der Straeten waarin ze zich voorstelde als de minister die eindelijk voor vooruitgang zorgde in het energiedossier, veranderde in bedeesd gefluister over hoe we misschien toch plan B eens deftiger moeten bekijken. Want de onderhandelingen daarover zijn voor alle duidelijkheid nog maar amper gestart.

Zo veel mogelijk kerncentrales open

Kortom, de kaarten zijn te stevig door mekaar geschud om zelfs een verlenging van 10 jaar te bepleiten voor onze twee jongste kerncentrales. Nee, als we het echt menen met de ambitie voor meer energie-onafhankelijkheid van Europa zullen we zoveel mogelijk kerncentrales moeten openhouden, zo lang dat veilig kan. Dat is ook de boodschap van het Internationaal Energie-agentschap. Voor een aantal kerncentrales in dit land wil dat zeggen dat ze best tot de leeftijd van 60 jaar worden verlengd, voor de jongste twee gaf het studiecentrum voor kernenergie al aan dat zelfs 80 jaar mogelijk moet zijn. Een regering die nu naar buiten komt met een verlenging van 10 jaar of minder, doet dat enkel om de scherpe bocht van Groen minder pijnlijk te maken.

Gezond verstand boven groene dogma’s

De kruimels die de bevolking nu krijgt toegeworpen, geven reeds een ongemakkelijk gevoel dat de federale regering niet duurzaam weet in te grijpen wanneer we de controle verliezen over onze energieprijzen. Het is dan ook van cruciaal belang dat het gezond verstand aanstaande vrijdag boven de groene dogma’s geplaatst wordt. Wie nu de weloverwogen keuze voor gas maakt, onderwerpt ons land namelijk nog meer aan de grillen van de geopolitiek. Beste federale regering, toon die politieke moed. Want een kernuitstap zou in deze tijden dé vergissing van de eeuw zijn.