De N-VA vraagt al lang om een aanpassing van de wet op de kernuitstap uit 2003. Het schrappen van artikel drie van de Wet op de kernuitstap, waardoor de bouw van nieuwe reactoren mogelijk wordt, blijft een heikel punt voor de Vivaldi-meerderheid. Dat werd opnieuw duidelijk in de commissie Energie vandaag. Hoewel er momenteel een meerderheid bestaat om het artikel te schrappen, aarzelen de meerderheidspartijen om het voorstel ter stemming te brengen. Zelfs wetsvoorstellen van Open Vld, cd&v en MR werden van de agenda gehaald, waardoor alleen het N-VA-voorstel van Kamerlid Bert Wollants en dat van Les Engagés overblijven.

Schande voor democratie

Wollants, die al bijna veertien jaar in het parlement zetelt, benadrukt: "Na twee jaar van oponthoud vond ik het hoog tijd dat de meerderheid kleur zou bekennen." Echter, de behandeling van het voorstel veroorzaakte paniek bij de meerderheid. Na een intense discussie in de wandelgangen schorste commissievoorzitter Christian Leysen (Open Vld) abrupt de zitting voor een uur. "Vervolgens kwam de meerderheid niet opdagen en was er geen quorum," onthult Wollants. Het is de tiende keer dat de meerderheid op deze manier de behandeling van het onderwerp ontwijkt. Wollants getuigt: "Dit is flagrant misbruik van het parlementaire proces en een schande voor onze democratie."

“De maat is vol”

Hij hekelt de tegenstrijdigheid van de meerderheidspartijen: "Deze partijen schreeuwen in de pers om ter luidst voor nieuwe SMR-centrales, maar wanneer het erop aankomt, durven ze er niet over te stemmen. Het toont aan dat zelfs enkele maanden voor het einde van de legislatuur, de postjes belangrijker blijven dan de principes." Voor Wollants is de maat vol: "Dit soort politieke spelletjes brengt onze energiebevoorrading in gevaar. Wanneer het licht uitgaat, zal de verantwoordelijkheid van de regering-De Croo verpletterend zijn.

Onderwerpen