Opnieuw zien we dat de federale regering de beslissing over een verdere verlenging doorschuift naar de volgende. “Maar de tijd tikt ondertussen wel genadeloos verder.  Het is cruciaal dat er concrete actie wordt ondernomen om de continuïteit van onze energievoorziening te waarborgen. Niet tijdens de volgende legislatuur maar vandáág.” 

Maar wat met de bouw van nieuwe reactoren? 

“De MR blij is gemaakt is met een dode mus”, zegt Wollants, “De SMR's worden slechts in een voetnoot genoemd, en het blijft onduidelijk hoe dat zich vertaalt naar een effectieve wetswijziging.” Het schrappen van artikel drie van de wet op de kernuitstap, dat verhindert om nieuwe reactoren te bouwen, is dan ook al jaren een heikel punt in het parlement. “Er is momenteel een meerderheid in het parlement, maar de Vivaldi-partijen durven de schrapping alsmaar niet tot stemming brengen. Want als puntje bij paaltje komt, zullen de Groenen terugkeren naar hun dogmatische zelve.”

Wollants dringt er dan ook op aan dat de wetswijziging zo snel mogelijk naar het parlement gebracht wordt.